תקנון

1.תנאים ואחריות

 

1.1 השימוש באתר של חברת “מייאפל” בע”מ ( ח.פ. 514090661) מותנה בהסכמה חד משמעית של כל אדם הנכנס לאתר לכל האמור להלן, ובכניסתו של המשתמש לאתר הוא מסכים ומקבל את כל האמור להלן.

 

1.2 המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו.

1.3 חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

2. אבטחה

 

2.1 אתר זה הינו אתר מאובטח. הרכישה באתר נעשית תחת שרת מאובטח בתקן SSL SECURED SOCKET LAYER זהו פרוטוקול להצפנת מידע באינטרנט המבטיח חיסיון על הנתונים הנשלחים מהמחשב שלכם לאתר שלנו.

2.2 פרטי כרטיס האשראי שלך מאובטחים בשרת מאובטח של PELECARD ,מורשי אבטחה של VERISIGN העולמית.

2.3 אנו מתחייבים כי כל המידע האישי הנמסר על ידכם ישמש אותנו למימוש הזמנתכם ולמילוי בקשותיכם בלבד.

2.4 נציג שלנו יקבל ממכם בטלפון את הפרטים אותם אתם מעדיפים למסור בעל-פה, פרטי כרטיס האשראי ופרטים אישיים אחרים.

 

3. סיכונים ואחריות

 

3.1 המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.

3.2 המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע. המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד,

וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראן במציאות.

3.3 המידע מוצג באתר כפי שהוא. החברה אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו ישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.

3.4 החברה עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס בין היתר על נתונים שהחברה רכשה מצדד שלישי, מבלי שהחברה ביצעה בדיקת נכונות הנתונים. בין היתר, החברה לא תשא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי החברה והן על ידי צדד שלישי.

3.5 החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש במתקני האתר ו/או בקשר עם המידע, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מאחד הארועים ו/או הגורמים הבאים:

א. איחור ו/או עיכוב בקבלת המידע כתוצאה מעומסים בקווי תקשורת.

ב. שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי-דיוק או עדכניות המידע כתוצאה משיבוש ו/או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה,או התוכנה במערכות המחשב של המשתמש, החברה או מכל סיבה אחרת.

ג. חשיפה וגילוי מידע על המשתמש לצד ג’ כלשהו כתוצאה משימוש המשתמש באתר החברה ו/או מכניסתו אליו ו/או באמצעי אבטחת המידע של המשתמש.

3.6 החברה לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.

3.7 החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי אחר.

3.8 האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. החברה מספקת קישורים אלה לנוחות המשתמש באתר בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע באתרים המקושרים, לתוקפם וחוקיותם. החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו, כתוצאה משימוש או הסתמכות

על המידע ו/או התכנים המופיעים באתרים אליהם יגיע המשתמש באמצעות או דרך שימוש בקישורים הקיימים באתר החברה.

 

4. ביצוע הזמנה יעשה על ידי הזנת המערכת בפרטי הרכישה, כמפורט להלן:

 

4.1 העסקה נכנסת לתוקפה אך ורק מרגע קבלת אישור סופי כתוב, הנושא את לוגו החברה.

4.2 ביצוע הזמנה על ידי מתן פרטי כרטיס האשראי באתר, הרוכש יבצע הזמנה באתר באמצעות כרטיס אשראי. לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי תשלח אל כתובת הדואר האלקטרוני של הרוכש הודעה על אישור קליטת ההזמנה. הודעה זו יש להדפיס ולהביא לדלפק הקבלה במלון אשר אליו בוצעה ההזמנה, לשם אישור על ביצוע ההזמנה.

4.3 ביצוע הזמנה על ידי מתן פרטי כרטיס אשראי לנציג מכירות באופן טלפוני, שעות הפעילות של מרכז ההזמנות:

ימים א’-ה’ בין השעות 09:00-17:00

יום ו’ בין השעות 09:00-13:00

 

5. תנאי תשלום

 

 

5.1 תנאי מוקדם לביצוע כל עסקה הינו קבלת אישורה של חברת האשראי לעסקה עליה מתחייב המשתמש.

 

5.2 תשלום בכרטיס אשראי דרך האתר. הקלדת פרטי כרטיס האשראי ופרטי המשלם באה להקל עליך לסיים את הזמנתך בדרך קלה ומהירה. החיוב בפועל יתבצע באתר, רק לאחר אישור סופי מהספק על הזמנתך.

5.3 תוכל להתקשר ולבצע הזמנתך בטלפון מול אחד הנציגים שלנו, לו גם תמסור את פרטי כרטיס האשראי שלך. החיוב בפועל יבוצע רק לאחר קבלת אישור סופי מהספק על הזמנתך .

5.4 המחירים הנקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע”מ. באילת המחירים אינם כוללים מע”מ.

5.5 המחיר הקובע והמחייב בגין רכישת שירותי הנופש הינו המחיר המופיע באתר במועד ביצוע ההזמנה. האתר שומר על זכות לשנות את המחיר בכל עת, ושינוי זה יחול באופן מיידי, למעט לגבי הזמנות שאושרו על ידנו בכתב.

5.6 אם קיים חוסר התאמה בין המחיר המופיע באתר לבין המחירים הקיימים אצל הספקים בעת ביצוע ההזמנה יהיה המחיר הקובע המחיר שיינתן ע”י הספק.

5.7 לאחר ביצוע ההזמנה,תעבור ההזמנה לאישור הספקים השונים. האישור הסופי להזמנה יינתן ע”י נציג מייאפל בע”מ בפקס או באי מייל.

5.8 המחירים שבאתר מיועדים לישראלים,בעלי ת.ז בלבד.

5.9 הזמנות לתיירים ניתן לבצע במחירים מיוחדים שימסרו ע”י נציגי שירות מייאפל בע”מ.

 

6. ביטול ושינוי

 

6.1 החל מעת אישור הסופי של ההזמנה כל ביטול על ידכם עד 14 ימי עבודה לפני מועד האירוח יחוייב בדמי ביטול בשיעור 100 ש”ח או 5% מערך ההזמנה הכוללת לפי הנמוך מבניהם.

6.2 ביטול הזמנה בפחות 14 ימי עבודה טרם מועד האירוח יוחזר ללקוח סכום ששולם על ידו בניכוי דמי ביטול בסך 25% בעונה רגילה או 50% ביולי ,אוגוסט וחגים.

6.3 מקרה של אי הגעה למלון יוחזר ללקוח הסכום ששולם על ידו בניכוי דמי ביטול בסך 75% מערך ההזמנה הכולל.

6.4 לאחר הגעה לבית המלון לא יוחזרו כספים עבור כל חלק של השירותים שלא נוצלו וגם/או אירוע בו לא ישתתף הנוסע, ארוחות שלא נוצלו, בתי מלון , כניסה לאתרים וכיו`ב

 

7. שינויים והוראות כלליות

 

7.1 החברה תהיה רשאית להפסיק את השימוש שהמשתמש עושה באתר אם לא יעמוד בדרישות תנאי הסכם זה ו/או חלקן.

7.2 החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. החברה תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.

7.3 החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לחברה בקשר לכך.

7.4 החברה זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת.

7.5 על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור חיפה.

×